FAQ

Rozwiąż swoje problemy hydrauliczno-gazownicze już tutaj!

PODŁĄCZENIE KUCHENKI GAZOWEJ ZA POMOCĄ ELASTYCZNEGO WĘŻA DO GAZU

Kuchenkę gazową podłącza się za pomocą elastycznego węża do gazu, który posiada certyfikat. Wykonany jest zgodnie z normą PN-EN 14800. Podłączenie takie nazywane jest przez instalatorów “podłączeniem na miękko”. Montaż kuchenki może przeprowadzać tylko i wyłącznie wykwalifikowany gazownik z odpowiednimi uprawnieniami

PRZEDE WSZYSTKIM BĄDŹ OPANOWANY/A I PAMIĘTAJ O NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

1. Zamknij kurek gazowy i zakręć zawór gazu. 

2. Nie włączaj i nie wyłączaj światła ani innych urządzeń elektrycznych.

3. W żadnym razie nie zapalaj zapałek czy zapalniczki oraz nie pal papierosów.

4. Unikaj posługiwania się telefonem w niebezpiecznym miejscu.

5. Otwórz szeroko okna.

6. Wyjdź z budynku i jak najszybciej powiadom POGOTOWIE GAZOWE – 992 o zaistniałej sytuacji. Pamiętaj, żeby ostrzec również sąsiadów.

7. Nie próbuj samemu naprawiać urządzeń gazowych i instalacji gazowej.

JAKIE DZIAŁANIA MOŻESZ PODJĄĆ TERAZ?

Przede wszystkim wszyscy domownicy powinni wiedzieć, gdzie znajduje się zawór gazu i jak posługiwać się nim. Pamiętaj także o tym, żeby nigdy nie zastawiać wentylacji. Ponadto warto raz do roku zlecić przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej wykwalifikowanemu gazownikowi, który posiada do tego konieczne uprawnienia. Kontrolę i naprawę, montaż oraz konserwację urządzeń i instalacji gazowych powinny przeprowadzać wyłącznie uprawnione do tego osoby.

BŁĘDNIE WYKONANA INSTALACJA

Problemy z niedrożnością rur mogą być spowodowane zarówno nieprawidłowo zamontowaną instalacją wodno-kanalizacyjną, jak i niewłaściwym użytkowaniem tej instalacji. Przy montażu mogą wystąpić błędy, takie jak np. zbyt długa rura prowadząca do zlewu, nieodpowiednie nachylenie oraz ilość i położenie tzw. „kolan”. Nieprawidłowo umiejscowione mogą nawet doprowadzić do takich sytuacji, w których ewentualna naprawa nie będzie już możliwa. Warto więc zatrudnić do tego dobrego, profesjonalnego hydraulika.

NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

Często także sami przyczyniamy się do niedrożności instalacji wodnej. Np. poprzez zapychanie zlewu kuchennego resztkami jedzenia, fusami po kawie lub herbacie. Nie powinno się także wylewać od zlewu gorącego oleju, ponieważ w rurach stygnie i przechodzi z postaci ciekłej w stałą. W połączeniu z innymi zanieczyszczeniami taka substancja może stać się realną przeszkodą. Poza tym, częstym błędem jest także stosowanie silnie żrących środków chemicznych w żeliwnych rurach, które występują nieraz w starszych instalacjach. Zgromadzone w takich rurach przez lata zanieczyszczenia wchodzą w dodatkową reakcję chemiczną z tymi środkami i tworzą trudny do usunięcia kamień.

Ponadto w rurach nie powinien znaleźć się piasek, gruz, cement, czy klej oraz wszystkie inne substancje, które w połączeniu z wodą mogą zmieniać swoją objętość lub stan skupienia.

CO MOŻEMY JESZCZE ZROBIĆ?

Od czasu do czasu można wsypać do odpływu sodę oczyszczoną lub wlać ocet spirytusowy lub kwasek cytrynowy. Jeśli mamy taką możliwość, zadbajmy również o to, żeby instalacja została wykonana przez profesjonalnego hydraulika, który posiada doświadczenie w tym zakresie.